مطالب مرتبط با کلید واژه

درباره ما


تاریخچه

تاریخچه کتابخانه مرکزی علوم پزشکی ساوه کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی ساوه ، همزمان با تاسیس دانشکده پرستاری در سال 1378 به عنوان یکی از کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک به نام کتابخانه دانشکده پرستاری ساوه با هدف ایجاد ...

اهداف

هدف اصلی کتابخانه مرکزی کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه از طریق تامین منابع اطلاعاتی چاپی والکترونیکی، نوآوری جهت رسیدن به بهترین شیوه های ارائه ی خدمات وگسترش خدمات علمی وپژوهشی کتابخانه ای و فراهم نمودن ...

چشم انداز

•    تهیه، سازماندهی ونگهداری منابع چاپی و الکترونیکی معتبر در حوزه علوم پزشکی •    آموزش، تعلیم و تقویت مهارت های اطلاع یابی دانشجویان واعضای هیئت علمی دانشگاه •    فراهم آوری دستیابی و به کار گیری انواع منابع اطلاعاتی بر اساس احترام به ...

جامعه استفاده کننده

•    اعضای هیات علمی دانشکده •    دانشجویان دانشگاه در تمام مقاطع کاردانی وکارشناسی •    کلیه ی کارکنان دانشگاه