مدیر اطلاع رسانی

تعداد بازدید:۲۴۶
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته     شغل   اطلاعات تماس ایمیل         
میثم رحمانی کتیگری  دکترا مدیریت اطلاعات سلامت مدیر اطلاع رسانی 086-42343395 m.rahmani@savehums.ac.ir