مدیر اطلاع رسانی

تعداد بازدید:۴۶
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته     شغل   اطلاعات تماس ایمیل         
پریسا حسینی کوکمری  دکترا آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مدیر اطلاع رسانی 086-42343395 hosseini.p@savehums.ac.ir