پایگاه اطلاعاتی کرونا از سوی انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی ایران راه اندازی شد.

۲۷ مهر ۱۳۹۹ | ۰۸:۲۰ کد : ۱۲۴ اطلاعیه اخبار
تعداد بازدید:۴۵۶
انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی ایران

انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی ایران با هدف مشارکت در مبارزه با ویروس ویرانگر کرونا، با مشارکت گروهی از متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی، پایگاه اطلاعاتی ویژه ویروس کرونا را راه اندازی کرده است. اطلاعات گردآوری شده از منابع مختلف بوده و به صورت روزانه در حال به روز رسانی است. این پایگاه اطلاعاتی از طریق نشانی زیر برای استفاده عموم و متخصصان در دسترس قرار گرفته است.


نظر شما :