رئیس کتابخانه

تعداد بازدید:۶۸۸
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته     شغل   اطلاعات تماس ایمیل         
 فاطمه پیشوایی کارشناسی ارشد کارشناسی کتابداری در شاخه پزشکی/کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی        رئیس       کتابخانه 42343395-086 Fatemeh_pishvayi@yahoo.com  

 

کلید واژه ها: پرسنل