کارگاه سال ۱۴۰۲

تعداد بازدید:۱۰۹
  • کارگاه های شش ماهه اول سال 1402
عنوان کارگاه مدرس منابع تاریخ
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی آنلاین 1402/01/20
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی آنلاین 1402/03/10