کارگاه سال ۱۴۰۲

تعداد بازدید:۳۹۶
  • کارگاه های شش ماهه اول سال 1402
عنوان کارگاه مدرس منابع تاریخ
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی آنلاین 1402/01/20
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی آنلاین 1402/03/10

 

 

  • کارگاه های شش ماهه دوم سال 1402
عنوان کارگاه   مدرس منابع
جست و جو در منابع اطلاعاتی خانم پیشوایی آنلاین
جست و جو در منابع اطلاعاتی خانم پیشوایی آنلاین
جست و جو در منابع اطلاعاتی خانم پیشوایی آنلاین