گزارش HTML

تعداد بازدید:۳۱۸

گزارش فعالیت های انجام شده مدیریت بحران در کتابخانه مرکزی

 

-         فضای کتابخانه توسط افراد متخصص مدیریت بحران بررسی شده است.

-         براساس نظر افراد متخصص تجهیزات اطفا حریق (کپسول های آتش نشانی آب و گاز و پودری) به تعداد لازم تهیه شده و در فضاهای تشخیص داده شده قرار داده شده است.

-         به صورت دوره ای کارشناسان مربوط به صورت حضوری از تجهیزات بازدید کرده و تجهیزات را که نیاز به شارژدارند را از کتابخانه خارج کرده و پس از شارژ مجدد در محل کتابخانه قرار می دهند.

-         سیستم های برقی به طور منظم بررسی می شوند.

-         تمام تجهیزات وسایل برقی مانند کولر, بخاری و … در پایان وقت اداری خاموش می شوند.

-         تجهیزات، لوازم اداری و قفسه ها در جای مناسب قرار داده شده و به صورت استاندارد نصب شده است.

-         روشنایی محل کتابخانه, سالنها، مخزن و  … متناسب با استاندارد است.

فعالیتهای کتابخانه در بحران کرونا

-         استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی درکتابخانه

-         ضدعفونی کردن دست ها هنگام ورود به کتابخانه

-         تمدید کلیه کتاب ها به صورت تلفنی و همچنین تمدید خودکار کتاب ها توسط کتابدار

-         قرنطینه کتاب های برگشتی به مدت 5 روز در قفسه جداگانه و چیدن مخزن پس از گذشت این بازه زمانی