چشم انداز

تعداد بازدید:۳۴۱

•    تهیه، سازماندهی ونگهداری منابع چاپی و الکترونیکی معتبر در حوزه علوم پزشکی
•    آموزش، تعلیم و تقویت مهارت های اطلاع یابی دانشجویان واعضای هیئت علمی دانشگاه
•    فراهم آوری دستیابی و به کار گیری انواع منابع اطلاعاتی بر اساس احترام به اولویت ها وانتظارات مراجعان وعادات حرفه ای آنها
•    تسهیل در دسترسی به اطلاعات از طریق مشارکت در اشتراک منابع
•    جلب رضایت مراجعه کننده از طریق انتقال منابع و پاسخگویی با کیفیت مناسب
•    ایجاد محیطی صمیمی و دوستانه در کتابخانه به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزشی وپژوهشی کاربران دانشگاه ودیگر مجامع علمی و دانشگاهی کشور
•    به کار گیری استانداردهای علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در اجرای کلیه امور کتابخانه
 

کلید واژه ها: چشم انداز درباره ما