چشم انداز

تعداد بازدید:۶۰۴

•    تهیه، سازماندهی ونگهداری منابع چاپی و الکترونیکی معتبر در حوزه علوم پزشکی
•    آموزش، تعلیم و تقویت مهارت های اطلاع یابی دانشجویان واعضای هیئت علمی دانشکده
•    فراهم آوری دستیابی و به کار گیری انواع منابع اطلاعاتی بر اساس احترام به اولویت ها وانتظارات مراجعان و عادات حرفه ای آنها
•    تسهیل در دسترسی به اطلاعات از طریق مشارکت در اشتراک منابع
•    جلب رضایت مراجعه کننده از طریق انتقال منابع و پاسخگویی با کیفیت مناسب
•    ایجاد محیطی صمیمی و دوستانه در کتابخانه به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزشی وپژوهشی کاربران دانشکده و دیگر مجامع علمی
•    به کار‌گیری استانداردهای علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در اجرای کلیه امور کتابخانه

 

کلید واژه ها: چشم انداز درباره ما