اخبار

تعداد بازدید:۸۰
  1. صفحه مدیریت بحران کتابخانه مرکزی ایجاد شد.
  2. تجهیزات اطفا حریق کتابخانه مرکزی ارزیابی و موارد لازم مجددا شارژ شد.
  3. کتابخانه مرکزی از نظر روشنایی بررسی و ارزیابی شد. تجهیزات لازم جهت بهبود سیستم روشنایی کتابخانه ارزیابی و تهیه موارد مورد نیاز در دستور کار کتابخانه قرار گرفت.
  4. با توجه به شروع کلاسها به صورت حضوری از فروردین ماه 1401، نسبت به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محیط کتابخانه اقدامات لازم صورت گرفت و استفاده از ماسک در فضای کتابخانه برای مراجعه کنندگان و کارمندان الزامی گردید.