اخبار

تعداد بازدید:۱۸۵
  • صفحه مدیریت بحران کتابخانه مرکزی ایجاد شد. 12 /05 /1401

  • با توجه به شروع کلاسها به صورت حضوری از فروردین ماه 1401، نسبت به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محیط کتابخانه اقدامات لازم صورت گرفت و استفاده از ماسک در فضای کتابخانه برای مراجعه کنندگان و کارمندان الزامی گردید. 16 /06 /1401

  • تجهیزات اطفا حریق کتابخانه مرکزی ارزیابی و موارد لازم مجددا شارژ شد. 23 /09 /1401 
  • کتابخانه مرکزی از نظر روشنایی بررسی و ارزیابی شد. تجهیزات لازم جهت بهبود سیستم روشنایی کتابخانه ارزیابی و تهیه موارد مورد نیاز در دستور کار کتابخانه قرار گرفت. 02 /11 /1401