تصاویر تجهیزات مدیریت بحران

تعداد بازدید:۲۹۲

 

نصب دوربین مدار بسته اسپرینکلر سقفی ( پاشنده آب)
گذاشتن کپسول آتش نشانی و شارژ مداوم و به موقع آن باکس آتش نشانی