اهداف و ماموریت

تعداد بازدید:۶۸۸

هدف اصلی کتابخانه مرکزی کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشکده از طریق تامین منابع اطلاعاتی چاپی والکترونیکی، نوآوری جهت رسیدن به بهترین شیوه های ارائه ی خدمات وگسترش خدمات علمی و پژوهشی کتابخانه‌ای و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده از این منابع در راستای آموزش و پژوهش در کوتاهترین زمان و مفیدترین شرایط ممکن است.
•    فراهم آوری و گردآوری مواد کتابخانه ای اعم از چاپی، غیرچاپی و الکترونیکی و ارائه خدمات دسترس پذیری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران دانشکده
•    انجام خدمات فنی ( فهرستنویسی، سازماندهی و نمایه سازی) کلیه منابع کتابخانه های دانشکده
•    راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات اطلاع رسانی و مرجع به کلیه مراجعان
•    ارائه خدمات عضویت، امانت و تسویه حساب اعضاء
•    برگزاری مستمر کلاسها و کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع مختلف دانشکده
•    ارائه خدمات مشاوره در زمینه استاندارد سازی کتابخانه دانشکده در زمینه های فیزیکی، وسایل و تجهیزات
•    تهیه محتوا و روزآمد سازی وب سایت کتابخانه مرکزی
•    بکارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات
•    تدوین خط مشی و آیین نامه‌های لازم در ارتباط با خدمات و فعالیت‌های کتابخانه و تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
•    گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیتهای کتابخانه و ارائه گزارش‌های لازم
•    تهیه راهنما و بروشورهایی به منظور آگاه کردن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات کتابخانه
•    آموزش مداوم کارکنان کتابخانه جهت بروز شدن و استفاده از دانش مدرن کتابداری و اطلاع رسانی

 

کلید واژه ها: اهداف درباره ما