تاریخچه

تعداد بازدید:۶۹۴

تاریخچه کتابخانه مرکزی علوم پزشکی ساوه

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی ساوه ، همزمان با تاسیس دانشکده پرستاری در سال 1378 به عنوان یکی از کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک به نام کتابخانه دانشکده پرستاری ساوه با هدف ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء سطح علمی دانشجویان، اعضای هیات علمی و دانش پژوهان فعالیت خود را آغاز کرد.
کتب مورد نیاز این دانشکده تا سال 1392 توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک خریداری و به این دانشکده ارسال می گردید و از سال 1392 که دانشکده از نظر مالی استقلال یافت این کتابخانه خریداری را بطور مستقل آغاز نمود. 

 

کلید واژه ها: درباره ما