هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

۲۲ آبان ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۹ کد : ۱۶۵۹ اخبار
تعداد بازدید:۲۴۷
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

شعار هفته کتاب و کتابخوانی در سال 1400

جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم

کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتاب هایی که می خوانید و انسان هایی که ملاقات می کنید
کتاب خواندن مهم نیست
کتاب خوب خواندن مهم اسـت
کتاب را نخوانید که بخوابید 
کتاب را بخوانید که بیدار شوید
اگر میخواهی راحت باشی، کمتر بدان
و اگر میخواهی خوشبخت باشی بیشتر بخوان


نظر شما :