نمای جدید پایگاه اطلاعاتی Web Of Science

۲۵ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۹ کد : ۱۹۲۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۱۹
نمای جدید پایگاه اطلاعاتی Web Of Science

قابل توجه کاربران کتابخانه

برای مجموعه WOS نمای جدیدی طراحی شده است. در این نما جهت دسترسی به پایگاه JCR و ESI   از گزینه Product که سمت راست صفحه اصلی WOS قرار گرفته است، استفاده نمائید.


نظر شما :