براى یک ملت، خسارتى بزرگ است که افراد آن، با کتاب سر و کارى نداشته باشد.

۲۰ آبان ۱۴۰۲ | ۰۰:۰۱ کد : ۳۸۹۳ سخنان
تعداد بازدید:۱۶

براى یک ملت، خسارتى بزرگ است که افراد آن، با کتاب سر و کارى نداشته باشد.


نظر شما :