ساعت کار کتابخانه

تعداد بازدید:۶۰۸

کتابخانه مرکزی در تمامی بخش ها(مخزن –امانت-فهرست نویسی و ...) از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 لغایت 15:30 آماده ارائه خدمت به دانشجویان- پژوهشگران و اعضاء هیئت علمی میباشد.

در شرایط کرونا ساعت کاری 7:30 الی 14:30 می باشد. 

کلید واژه ها: ساعت کار کتابخانه