آیین نامه خدمات کتابخانه HTML

تعداد بازدید:۷۸۶

آیین نامه خدمات کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی ساوه

شرایط امانت و مقررات کتابخانه

 1. هر دانشجو می تواند حداکثر 10 جلد کتاب امانت بگیرد و در صورت نیاز تمدید خواهد شد؛ همچنین اعضای هیئت علمی می توانند 20 جلد کتاب امانت بگیرند و در صورت نیاز تمدید خواهد شد.
 2. فقط با ارائه کارت دانشجویی، کتاب امانت داده می شود.
 3. هنگام امانت گرفتن از کارت دانشجویی شخص دیگری نمی توان استفاده کرد.
 4. مدت امانت کتاب 15 روز می باشد و در صورت رزرو نبودن کتاب مورد نظر دو هفته دیگر قابل تمدید می باشد.
 5. مدت امانت موارد درسی می تواند با توجه به نیاز مراجعین، به تشخیص کتابخانه کاهش یابد.
 6. یک کتاب در صورت نداشتن متقاضی دو نوبت قابل تمدید می باشد.
 7. امانت گیرنده مجاز نیست کتاب امانت گرفته شده را به دیگران واگذار نماید.
 8. ساعات کار کتابخانه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 17 می باشد.
 9. فقط به اعضای کتابخانه کتاب امانت داده می شود.

تاخیر در بازگشت به موقع کتاب

 1. تا ۳۵ روز تاخیر، مبلغ 1000 ریال، به ازای هر روز دریافت می گردد.
 2. در صورت تاخیر بیشتر از ۳۵ روز، فرد به کمیته انضباطی آموزش معرفی و طبق مقررات با وی عمل گردد.

مفقود یا ناقص شدن منابع

در صورت مفقود شدن و یا آسیب منابع امانتی، اعضا پس از اطلاع به بخش امانت بایستی نسبت به تهیه آن به ترتیب روشهای زیر براساس اولویت اقدام نمایند:

 1. دقیقا نمونه همان کتاب مفقودی تهیه گردد.
 2. اگر چاپی از آن کتاب از انتشاراتی دیگر، موجود بود، تحویل گردد.
 3. اگر دقیقا همان ویرایش یافت نشد، ویرایش جدید آن تحویل گردد.
 4. اگر ترجمه های دیگری از آن کتاب با همان نویسنده وجود داشت، تهیه گردد.
 5. اگر کتابی با همان محتوای موضوعی، از نویسنده ای دیگر وجود داشت، تهیه گردد.
 6. در نهایت، در صورت یافت نشدن هیچ کدام از موارد بالا، با صلاحدید رئیس کتابخانه، کتابی هم قیمت آن کتاب، در زمینه موضوعی مورد نیاز کتابخانه، تهیه گردد.
 7. در پایان قابل ذکر است امکان دریافت وجه نقدی کتاب مفقودی، وجود ندارد.

رعایت نظم در کتابخانه

به منظور ایجاد محیط آرام در کتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن، لازم است کاربران موارد زیر را رعایت کنند:

 1. رعایت سکوت مطلق در کتابخانه و سالن مطالعه
 2. پرهیز از آوردن وسایل اضافی و کیف به کتابخانه
 3. خودداری از خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات
 4. رعایت شئونات اسلامی
 5. عدم استفاده از تلفن همراه در کتابخانه
 6. به همراه داشتن کارت دانشجویی
 7. رعایت نظم و انضباط و مرتب کردن صندلی ها پس از استفاده
 8. پرهیز از جابجایی محل کتابها در قفسه: در صورت خارج کردن کتاب از قفسه از قرار دادن مجدد آن در قفسه خودداری کنید.